Algemene ledenvergadering

Agenda

 1. Opening/mededelingen
 2. Notulen ALV 2 november 2022
 3. Jaarverslag 2022 – 2023
 4. Financiën
  • Vaststellen rekening seizoen 2022 – 2023
  • Verslag kascontrolecommissie
  • Stand van zaken financiën/begroting 2023 – 2024
  • Voorstel begroting 2024-2025
 5. Bestuursverkiezing en benoeming kascommissie
 6. Toekomstige ontwikkelingen
 7. Rondvraag en sluiting

Datum

nov 29 2023

Tijd

08:00 PM - 10:00 PM

Locatie

Hotel Millingen