Home » Lidmaatschap » Aanmelden of wijzigen

Aanmelden

Schrijf je in door het inschrijvingsformulier te downloaden en in te vullen.
Of vul het digitale formulier in.

Het lidmaatschap (en daarmee de contributieverplichting) wordt voor een heel seizoen aangegaan. Je hebt dan het recht een heel seizoen mee te doen. Als je in de loop van het seizoen besluit van dat recht verder geen gebruik te maken, heeft dat geen effect op het te betalen contributiebedrag. Opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk 4 weken voor het einde van het seizoen (dus voor 1 juni) te geschieden via het afmeldformulier. Slechts in bijzondere gevallen (langdurige ernstige blessure, verhuizing over grote afstand) kan een verzoek tot vermindering van de contributie bij de penningmeester  worden ingediend. Dit moet tijdig worden aangevraagd, verzoeken achteraf worden niet in behandeling genomen. 

Wijzigen lidmaatschap

Indien je je lidmaatschap wil wijzigen omdat je bijvoorbeeld geen competitie meer wil spelen of andersom van alleen trainen naar competitiespelen wil overgaan, kun je een mail sturen naar ledenadministratie@switch87.nl. Ook in andere gevallen bijvoorbeeld bij wijzigingen in je (e-mail) adres, telefoonnummer enz. kun je een mail sturen naar voornoemd mailadres. 

Download Inschrijfformulier

Download het formulier hierboven.

Print het uit, vul het in en mail het naar de ledenadministratie: ledenadministratie@switch87.nl  of stuur het op of breng het persoonlijk langs bij Brigitte Rutjes, Zalmstraat 11, 6566 CC, Millingen a/d Rijn.

Digitaal Inschrijfformulier

Je kunt ook kiezen (onze voorkeur) om het digitale inschrijfformulier inclusief automatische machtiging voor het afschrijven van de contributie te gebruiken.