Home » Organisatie

Organisatie

Sportvereniging Switch ’87 is een vereniging die volledig draait op vrijwilligers, het bestuur wordt gekozen door de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) die elk jaar in oktober/november wordt gehouden. Daarnaast zijn er verschillende commissies actief voor het organiseren van de activiteiten. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 juli tot 30 juni.

Organigram Switch ’87