Home » Technische Zaken en Trainingsschema » Technisch beleid

Uitgangspunten technisch beleid

Switch ‘87 staat voor een gezonde, betrokken en gezellige vereniging met een goede jeugdopleiding. Het is een vereniging die voor elke leeftijd en op elk niveau het volleybalspel faciliteert en waarin ieder lid zich prettig moet voelen en de mogelijkheid heeft om zich op meerdere gebieden verder te ontwikkelen.

Visie vereniging

Onze visie is om Switch ‘87 te handhaven als volleybalvereniging die prominent aanwezig is en blijft in de gemeente Berg en Dal.

Naast volleybal vindt Switch ’87 het belangrijk om ook andere vormen van sport en spel te ondersteunen en te initiëren ten einde in te spelen op de maatschappelijk behoefte van sport in een brede zin. Sportstimulering is daarom ook een belangrijk aandachtspunt binnen Switch ’87. 

Een belangrijk uitgangspunt is dat wij de saamhorigheid binnen de vereniging willen vergroten, zowel van de leden als ook van de ouders en andere betrokkenen. Ook de teamgeest dient zich niet te beperken tot de teams, maar dient van toepassing te zijn op de gehele vereniging.

Sportieve ambities en doelstellingen

  1. Switch ’87 heeft de ambitie om met minimaal één damesteam structureel op regioniveau uit te komen in de competitie. Indien gewenst zal zij daarbij samenwerken met Ikaros om een volwaardig 1e dames team in de competitie te brengen. Switch ’87 vindt het hierbij van belang dat er een goede aansluiting is op het eerste team door zo mogelijk op elk onderliggend niveau met een team uit te komen in de competitie. Door op elk niveau te spelen kan er een goede doorstroming plaatsvinden van talenten en jeugdspelers.
  2. Een goed jeugdbeleid is van belang voor de continuïteit van de vereniging. De ambitie is om jaarlijks in elk geval met een meisjes B en C team in de eerste klasse te volleyballen.
  3. De ontwikkelingen van de laatste jaren laat (landelijk) zien dat het herenvolleybal onder druk staat. Echter sinds de formulering van het verenigingsbeleidsplan in 2013/2014 is het aantal herenteams binnen Switch ’87 toegenomen van 1 naar 3 teams. Deze teams worden in het algemeen bemand door twintig plussers. Er zal daarom gestimuleerd moeten worden om meer jongens in de leeftijdsklasse van 12 tot 16 jaar te laten volleyballen. Sinds 2014 heeft deze doelstelling ertoe bijgedragen dat door samenwerking met Ikaros/Groesbeek een aantal jaren een gezamenlijk jongensteam onder de naam Swikaros in de competitie heeft gespeeld en in het seizoen 2019/2020 er weer een Jongens C team van Switch in de competitie speelt.
  4. Switch ’87 streeft er naar alle leden op hun eigen niveau te laten volleyballen. Wij zijn ervan overtuigd dat de prestaties hierdoor het hoogst zullen zijn en dat het plezier in het volleybal het grootst zal zijn
  5. Switch ’87 stimuleert de ontwikkeling van het beachvolleybal binnen de vereniging.

Switch ’87 heeft in 2018 een Technisch Beleidsplan ontwikkeld dat regelmatig wordt bijgesteld aan de ontwikkelingen binnen en buiten de vereniging. Het beleidsplan heeft tot doel om beleids- en richtlijnen vast te leggen voor het technisch beleid van onze vereniging. Het is met name bedoeld voor leden van onze Technisch Advies Commissie (TAC) maar zeker ook als informatiedocument voor alle leden, trainers, coaches en ouders.