Home » Kascommissie

Kascommissie

De kascommissie valt onder de penningmeester. De kascommissie bestaat meestal uit twee personen, waarbij er elke 2 jaar een nieuwe deelnemer wordt gekozen. De kascommissie controleert één keer per jaar (voordat de Algemene Ledenvergadering plaatsvindt) “de boeken” van de penningmeester.