Home » Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon

Switch ’87 wil een sportvereniging zijn waar leden zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. Ongewenst gedrag zoals pesten, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie wordt niet getolereerd. In voorkomende gevallen kunnen leden contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersonen.

De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt bij meldingen van ongewenst gedrag. Ze biedt een luisterend oor. Samen zoeken zij dan naar oplossingen. En vanuit de vereniging geven we ondersteuning, advies en informatie. Soms is dat genoeg om zelf verder te kunnen. Als dit niet het geval is verwijzen we je door naar iemand binnen de vereniging of naar hulpverlenende instanties.

Elke melding wordt (indien gewenst geanonimiseerd) besproken met iemand van het bestuur, omdat het bestuur verantwoordelijk is voor een veilige vereniging.

Wil je hulp? Je kan ons aanspreken in de hal, mailen of bellen. Samen gaan we dan op zoek naar een goede oplossing:

  • Voor senioren: Annie Lentjes: tel: 0481-432474.
  • Voor de jeugd: Nienke Loock: tel:

of met het NOC*NSF meldpunt (0900-202 55 90), dit meldpunt is dag en nacht bereikbaar (ook in het weekend).

Liever anoniem chatten? Chat met Fier Sport!