Home » Vrijwilligerscoördinator

Vrijwilligerscoördinator


Deze functie is vacant.

Binnen Switch ’87 wordt een actief vrijwilligersbeleid gevoerd. Onze vrijwilligerscoördinator is het aanspreekpunt voor vrijwilligers binnen de vereniging en:

  • Houdt het vrijwilligersbestand up to date.
  • Zoekt vrijwilligers voor openstaande functies.
  • Begeleidt en ondersteunt vrijwilligers.
  • Is aanspreekpunt voor vrijwilligers (ook naar bestuur toe).
  • Verdeelt en stemt werkzaamheden af.

De taken en verantwoordelijkheden zijn omschreven in het vrijwilligersboekje dat je kunt vinden onder downloads.