Trainersbegeleiders

Voor de pedagogische en didactische aspecten van het geven van een training is binnen Switch ’87 een groep trainersbegeleiders aangesteld: de CO. Trainers die door een CO. begeleid worden, leren wat goed gaat en wat beter kan. Het resultaat is dat de trainers met meer voldoening hun trainers- en coachrol vervullen en dat de sporters zich met plezier nog beter ontwikkelen, zowel op sportief als op sociaal gebied.

Contactpersoon voor de trainersbegeleiders is:

Marjolein van den Burg.