Algemene Ledenvergadering Switch ’87: 13 oktober 2021

Het bestuur van Switch ’87 nodigt haar leden en ouders van jeugdleden uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) 2020/2021. De ALV 2020/2021 wordt gehouden op woensdag 13 oktober 2021 bij Hotel Millings Centrum.
Aanvang 20.00 uur, CoronaCheck met QR code is verplicht voor deelnemers aan de vergadering!

Agenda

 1. Opening/mededelingen
 2. Notulen ALV 14 april 2021
 3. Jaarverslag 2020 – 2021
 4. Financiën
  • Verslag kascontrolecommissie
  • Vaststellen rekening seizoen 2020 – 2021
  • Stand van zaken financiën/begroting 2021 – 2022
  • Voorstel aanpassen contributies
  • Voorstel begroting 2022-2023
 5. Bestuursverkiezing en benoeming kascommissie
 6. Voorstel vaststelling Huishoudelijk Reglement
 7. Stand van zaken vrijwilligersbijdrage
 8. Rondvraag en sluiting

De notulen van de ALV 2019/2020, het Jaarverslag 2020-2021 en concept Huishoudelijk Reglement zijn hieronder  te downloaden. De financiële stukken worden tijdens de vergadering gepresenteerd.

Rooster van Aftreden 2021

NaamFunctieAantredenAftredenHerkiesbaar
​Ton van der KnijffVoorzitter1-12-20182021Nee
John HendriksPenningmeester18-4-20152021Nee
Jordy Sijtsema2e Penningmeester14-4-20212024 
Patricia CornelissenSecretaris14-4-20212024 
Diny BlomVrijwilligers coördinator20-4-20162022 
Mieke van SwelmVoorzitter Jeugdcommissie4-4-20182021Ja
Brigitte RutjesTechnisch Coördinator20-4-20162022 
    
Jorrit van EckKascommissie12-12-20182021 
Leonie Mulder van EckKascommissie14-4-20212023