Coronazaalwacht De Duffelt

Beste (competitiespelende) leden graag jullie aandacht voor het volgende:

Het bestuur van Switch ’87 heeft besloten om voor de thuiswedstrijden de competitie spelende teams te verplichten een coronazaalwacht te leveren, daartoe zijn regels en een schema opgesteld dat met de thuiswedstrijden op zaterdag 24 oktober van kracht wordt. Het schema is zo opgesteld dat voor de donderdagavond een laat spelend team “een vroege wacht” draait en een vroeg spelend team “een late wacht”. Voor de zaterdag hebben wij teams ingezet die soms toch al ingedeeld waren als scheidsrechter, waarbij dan ook de andere leden van dat team de kans krijgen hun steentje bij te dragen. Helaas moeten wij dus toch een beroep doen op een deel van jullie “vrije zaterdag”. Wie van de leden de wacht draait laten wij aan de teams zelf over.

Aanvoerders/coaches: overleg met de spelers wie er wanneer ingezet kan worden. Voor de recreatieve competitie gaan wij er van uit dat deze teams het zelf organiseren op basis van de bijgevoegde regels. Mochten mensen/teams verhinderd zijn dan dienen zij zelf voor vervanging te zorgen en dit te berichten aan de coronazaalwacht coördinator Koen van Haren : 06 303 87169

Het rooster is onder voorbehoud van wedstrijdwijzigingen en mogelijk aanvullende overheidsrichtlijnen. Wij realiseren ons terdege dat dit een extra aanslag op jullie schaarse vrije tijd is, echter dit is nu eenmaal de consequentie van het coronatijdperk. 

Wij wensen jullie ondanks deze coronaperikelen veel sportplezier en blijf gezond!

Bestuur Switch ’87