Ledenvergadering uitgesteld

Zoals in de mail van 20 oktober naar onze leden is aangegeven was de algemene ledenvergadering (ALV) seizoen 2019/2020 gepland op 2 december 2020. Hoewel het mogelijk is deze vergadering binnen de coronaregels fysiek te organiseren (max 30 personen) met ook de mogelijkheid om “digitaal deel te nemen”, heeft het bestuur besloten deze ledenvergadering uit te stellen. Op basis van de Corona spoedwet is het n.l. mogelijk om de ALV maximaal 4 maanden uit te stellen na de datum waarop de ALV (volgens de statuten) uiterlijk gehouden zou moeten worden (31 december 2020). Dit betekent dat de ALV 2019/2020 nu eind april 2021 of eerder wordt gehouden. Dit geeft het bestuur en uiteraard de leden tevens meer gelegenheid om mogelijke kandidaten voor een bestuursfunctie voor te dragen en te benoemen.

Bestuursvacatures

Dagelijks Bestuur:

per direct:

  • secretaris

per volgende seizoen

  • voorzitter
  • penningmeester

Jeugdcommissie

per direct

  • secretaris