Voormalig voorzitter Piet Eggermont benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Op een bijeenkomst in restaurant De Gelderse Poort in Millingen aan de Rijn is op maandagmiddag 25 april, Piet Eggermont benoemd tot Lid in De Orde van Oranje Nassau. Het “lintje” werd uitgereikt door burgemeester Slinkman, waarbij behalve een aantal leden van Switch ’87 ook vertegenwoordigers van Volleybalvereniging Vocasa, waar Piet nu secretaris van het bestuur is en Stichting het Kekerdomse Kerkje, waar Piet nu penningmeester is, aanwezig waren.  

Piet werd in 1986 voorzitter van de toenmalige volleybalvereniging Aksios en vervolgens initiator van de fusie met het Leuthse Set Up 68 tot volleybalvereniging  Switch ’87.

Hij was gedurende twee termijnen voorzitter van de vereniging: 1987 – 1992 en vervolgens van 1999 – 2010. Daarnaast digitaliseerde hij de boekhouding, ontwierp de website en was jarenlang webmaster en ontwikkelde de wedstrijdprogrammatuur voor het buitentoernooi van STAM en was van 1987 tot en met 2019 verantwoordelijk voor de wedstrijdprogrammering van de Switch toernooien..  

Toespraak burgemeester Slinkman

Toespraak Koninklijke Onderscheiding de heer P.M. (Piet) Eggermont

Geachte heer Eggermont,

Vandaag is dan de dag dat ik u mag toespreken. U wist het niet, maar dat zat al een hele tijd in het vat. Sinds 2 januari  2021, het  olieballentoernooi van Switch, om precies te zijn. Helaas, het mocht niet zo zijn. Ook de 2e poging, het olieballentoernooi van 2022 ging niet door. Maar nu is het dan toch zover!

Want, meneer Eggermont, u werd al in 1986 voorzitter van Volleybalvereniging Aksios uit Millingen aan de Rijn in een  periode dat er al enige tijd sprake was van een fusie met volleybalvereniging Set Up uit  Leuth. U heeft mede de aanzet tot de fusie vormgegeven. In 1985 was sporthal De Duffett in Millingen gerealiseerd en dat was mede de aanleiding om de krachten van beide verenigingen te bundelen. U was hier de trekker voor, en waar eerdere pogingen waren mislukt, slaagde u erin om de fusie nu wel tot stand te brengen.

Met de gerealiseerde fusie in 1987 tussen Aksios en Set Up ’68 vervolgde u uw functie als voorzitter van de nieuwe volleybalvereniging Switch ’87. U wist de verschillende culturen van de verenigingen te harmoniseren binnen het nieuwe bestuur. U was de stimulerende factor die binnen en buiten het bestuur de lijnen uitzette en een beleidsplan ontwikkelde met aandacht voor het basisniveau en het topniveau en de manier waarop de vereniging dat moest financieren.

Toen u na 5 jaar Switch ’87 afscheid nam als voorzitter lag er een compleet beleidsplan klaar waar uw opvolger direct mee aan de slag kon. In deze periode bent u, meneer  Eggermont, bepalend geweest om de jonge vereniging een  stabiele basis te geven met een  duidelijke  organisatie en  stimulerend voor de betrokken vrijwilligers.

Na een periode van 7 jaar heeft u het voorzitterschap in april 1999 toch weer opgepakt. In de tussentijd was u als speler actief binnen de vereniging en op die manier had u de ontwikkelingen gevolgd. U startte het voorzitterschap met een opfrissing van het beleid onder het motto ‘voor de top en voor de breedte’. Met als doel in de top van de eerste divisie proberen mee te draaien en extra te investeren in de jeugd.

U ontwikkelde ook een computermodel met daaraan gekoppeld een boek­ houdprogramma om de financiële zaken binnen de vereniging te organiseren. Het programma wordt nog steeds door de huidige penningmeester gebruikt. Meneer Eggermont, u droeg naast het voorzitterschap actief uw steentje bij met sponsorwerving en training en coaching van jeugdteams.

Maar u deed nog veel meer voor de volleybalwereld. In de afgelopen ruim 30 jaar bent u de spil in de wedstrijdorganisatie van het 2-daagse  buitentoernooi van Switch’87. In de jaren 90 namen meer dan 240 teams deel aan het toernooi en werd de programmering van de wedstrijden een essentieel onderdeel van het toernooi. U heeft daarvoor rond 1990 een digitaal toernooi­ programma ontwikkeld dat een onmisbare ondersteuning van de wedstrijd­organisatie is. Het programma is door de jaren heen nog steeds een van de succesfactoren van het toernooi.

In de jaren negentig is Switch voorzichtig gestart met een website op internet. In 2002 heeft u de website van Switch ’87 volledig vernieuwd en er een professionele website van gemaakt. Al 18 jaar is dat een visitekaartje van de vereniging en een belangrijk communicatie -en informatiemiddel naar de leden en externe relaties.

U trad in september 2016 ook toe tot bet bestuur van VoCASA. U bent voor volleybalvereniging VoCASA van onschatbare waarde in uw rol als secretaris en vooral als actief bewaker van de visie van de club. U heeft een warm hart voor de volleybalsport en laat dit zien door u actief in te zetten voor het volleybal in de regio. U bent met name gericht op het versterken van de sport in alle doelgroepen: jeugd, breedte en top. Als ervaren bestuurder bent u: door­ tastend, scherp, analyserend, eerlijk, koersvast, en beschouwend.

Meneer Eggermont, ook buiten de volleybalsport zet u zich in voor de ge­ meenschap. In 2012 is besloten een stichting op te richten om het onderhoud aan het voor Kekerdom beeldbepalende monument de St. Laurentiuskerk met haar historische Smitsorgel te ondersteunen. U was direct bereid in het op te richten bestuur de rol van penningmeester op u te nemen. Acht jaar lang vervult u deze rol nu alweer zeer nauwgezet.  En niet alleen de rol van penningmeester. Ook bij de diverse activiteiten die de Stichting jaarlijks organiseert draagt u uw steentje bij.

In bet verleden heeft u zich nog meer verdienstelijk gemaakt voor bet dorp Kekerdom als penningmeester van het schoolbestuur van de St. Laurentius­ school (1994-2004) en als bestuurslid van muziekvereniging UNA Kekerdom (1997-2001).

Meneer Eggermont, bet is aan mensen die zich geheel belangeloos voor de plaatseliike gemeenschap inzetten, mensen zoals u, te danken dat zo’n ge­ meenschap een leefbare gemeenschap blijft.

Het is mij dan ook een eer u te mogen mededelen dat het Zijne Majesteit onze Koning heeft behaagd  om u, Pieter  Maria Eggermont, te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau!