Veranderingen spelregels

Nog even dan mag je weer spelen en uiteraard ook fluiten en mocht je denken er verandert verder niks qua regels, helaas toch wel.

Je kunt hier de spelregels 2020 – 2021 en de veranderingen downloaden:

Onderstaand zijn de belangrijkste wijzingen voor onze niveaus verzameld. Er zijn gelukkig geen grote wijzingen die mogelijk voor allerlei uitleg vatbaar blijken.

Wel is het van belang dat voor de beoordeling van de techniek bij alle aanrakingen (1e t/m 3e) de bal niet gedragen of geduwd mag worden. Lang contact is dus niet toegestaan en dient dus te worden afgefloten.

Bij de 2e aanraking, doorgaans de setup,  is technisch meer toegestaan, maar niet alles. Bij een tenenkrommende balbehandeling dien je dus gewoon te fluiten en het teken technisch fout aan te geven. Ga niet in discussie met de betreffende speler of speelster indien deze commentaar levert en zeg gewoon dat je het een belabberd slechte bal vond. Ik heb verder de nieuwe spelregels, alle wijzigingen en de handleiding en instructie scheidsrechters bijgevoegd om alles compleet te maken.

 spelregel

Spelregels

Opmerking

2.1.1

Commentaar:

De nethoogte voor gemengde teams in recreantencompetities is 2.35m.

2.2

Het net is 1m breed en 9.50 tot 10 m lang (met 25 tot 50 cm ruimte aan iedere buitenkant van de zijbanden), is gemaakt van zwart materiaal en heeft vierkante mazen van 4,5 tot 10 cm.

Aangepast conform CEV

4.3.3

De shirts van de spelers moeten een nummer hebben uit de reeks 1 tot en met 22 (Topdivisie) of 1 tot en met 999 (1e divisie en lager).

Gewijzigd

4.3.3.2

Er mag in een vereniging worden doorgenummerd om te voorkomen dat in één team twee spelers hetzelfde nummer hebben. Het is niet toegestaan hoger te nummeren dan 999

Staat al in 4.3.3

7.1.2.2

De winnaar van de toss heeft twee keuzemogelijkheden: hij kiest eerst voor 7.1.2.1 (optie service uitvoeren of service ontvangen) of voor 7.1.2.2 (optie speelveld A of speelveld B) en de verliezer van de toss kiest daarna binnen de gekozen mogelijkheden voor één van de twee overgebleven opties.

Verwijderd, n.v.t. Topdivisie en lager Het gaat natuurlijk vooral om het feit dat er geen winnaar van de toss is. De keuzes blijven natuurlijk wel van toepassing.

7.7.2

2e commentaar

Wordt de opstellingsfout gelijktijdig met het eindsignaal opgemerkt, dan mag deze fout alsnog worden bestraft.

Nieuw commentaar

8.4.2, 1e com.

Er zijn zalen waar de verlichtingsarmaturen op enige afstand onder het plafond hangen. Als in een dergelijke situatie de bal over die verlichtingsarmaturen gaat en uit het zicht van de scheidsrechter verdwijnt, moet de scheidsrechter na raadpleging van zijn mede-officials besluiten óf om af te fluiten en dubbelfout te geven, omdat er niet beoordeeld kan worden of het plafond of een ander obstakel wordt geraakt óf de rally door te laten gaan, omdat zijn mede-officials geconstateerd hebben dat er geen obstakel is geraakt.

Aangepast en verplaatst commentaar

(was commentaar bij 8.4.5)

11.2.2.2

Commentaar:

Indien, in dit geval, de voeten geheel boven het speelveld van de tegenstander komen, maar het speelveld niet raken en de tegenstander niet wordt gehinderd, is dit niet fout.

Nieuw commentaar

     

11.4.4, 5e bolletje

het vastpakken/vasthouden van het net tijdens een rally om de scheidsrechter(s) te misleiden is onbehoorlijk gedrag.

Verplaatst, naar 7e commentaar bij deze regel

12.3, 1e com

Er mag pas toestemming voor de service gegeven worden, wanneer het team met het juiste aantal spelers op het speelveld staat. Dus niet wanneer het team met 5 of 7 spelers op het speelveld staat. Ditzelfde geldt voor als de libero op positie 4 staat. Het niet tijdig speelklaar staan kan aangemerkt worden als spelophouden.

Nieuw commentaar n.a.v. nieuwe CEV-richtlijn

12.7.2

Commentaar:

● Staat het serverende team in een foute servicevolgorde (regel 12.2) en maakt het andere team een opstellingsfout (regel 7.5.1), dan wordt dit het serverende team als fout aangerekend. Maken beide teams op het moment van de service een opstellingsfout, dan resulteert dat in een dubbelfout. (regel 7.5.4)

● Als de serveerder een fout maakt op het moment van de service en bij de tegenstander wordt een onreglementaire spelerwissel geconstateerd dan wordt een dubbelfout gegeven. Het team dat de onreglementaire spelerwissel heeft gerealiseerd moet nog wel de correcte opstelling innemen.

 

 

Nieuwe commentaren

15.7

Wanneer een speler een bloedende wond oploopt moet de scheidsrechter het spel onmiddellijk stilleggen en medische assistentie vragen voor de betreffende speler. Het team hoeft deze speler niet direct te wisselen. De speler mag voor een korte periode aan zijn verwonding worden geholpen. Indien er bloed in de speelruimte aanwezig is dan is het team van de betreffende speler (en niet de quick-moppers) verantwoordelijk om dit op te ruimen. Als er bloed op de wedstrijdbal zit, dient deze direct vervangen te worden door de reserve wedstrijdbal

 

Commentaar aangevuld n.a.v. situatie seizoen 19-20

 

     

       

19.1.1

Ieder team heeft het recht om uit de lijst van spelers maximaal twee specialistische verdedigers aan te wijzen: de libero’s.

Toegevoegd, was per ongeluk uit vorige versie gehaald

19.3.1.4

De 1e en 2e scheidsrechter moeten fluiten voor verboden aanvalsslag en de libero aanwijzen (teken 21).

Aangepast commentaar conform CEV

19.4.1

Commentaar:

Een reden kan ook zijn het slechte spel van de libero

Toegevoegd

19.4.2.2, 1e com.

Wanneer een libero niet meer in staat is om verder te spelen, betekent dit dat hij: geblesseerd is, ziek is, uit het speelveld is gestuurd of is gediskwalificeerd.

Verwijderd, staat in spelregel 19.4.1

22.2.3.4, 1e com.

De 2e scheidsrechter volgt de 1e scheidsrechter alleen in het aangeven van het team dat het recht van service krijgt als hij heeft gefloten om de rally te beëindigen. De 2e scheidsrechter geeft noch de aard van de fout aan, noch wijst hij de betreffende speler aan.

Verwijderd

24.3.2.4

Ook de 2e scheidsrechter is bevoegd te beslissen met betrekking tot een voltooide aanvalsslag van een speler als de bal, die hoger is dan de netrand, komt van een bovenhands met de vingers gespeelde bal door de Libero vanuit de voorzone. Hij moet fluiten voor verboden aanvalsslag en de aanvaller aanwijzen (teken 21).

Verwijderd commentaar conform CEV