Akkoord voorstel vrije inschrijving door Bondsraad

De Bondsraad geeft akkoord op het voorstel vrije inschrijving voor 1e klasse en lager. Hiermee wordt er voor gezorgd dat zoveel mogelijk teams op hun eigen niveau kunnen spelen.

Deze vrije inschrijvingsmogelijkheid staat los van het huidige seizoen, maar biedt wel extra kansen richting volgend seizoen, gelet op het feit dat er dit seizoen geen P/D plaatsvindt.

Eerder had de bondsraad ook al akkoord gegeven voor zij-instroom in de 3e divisie en promotieklasse. Nu wordt dus ook in de lagere klassen meer ruimte geboden voor inschrijving van de teams op het juiste niveau.

Wat betekent dit concreet?

Het gaat om teams met spelers die in het verleden op een bepaald (hoger) niveau hebben gespeeld, die zijn gestopt vanwege uiteenlopende redenen en het volleybal nu weer op willen pakken. Met deze zij-instroom-mogelijkheid wordt invulling gegeven aan een behoefte die er nu is om deze teams direct op hun juiste niveau in te kunnen delen in plaats van ze onderaan de piramide te laten beginnen. Voorheen moest een dergelijk team dat bijvoorbeeld jaren op promotieklasse of hoger had gespeeld, een aantal jaar was gestopt en vervolgens weer wilde gaan spelen, beginnen op het laagste niveau, bijvoorbeeld 4e klasse: niet echt leuk voor de spelers en tegenstanders.